Naravni plavalni bazeni in ribniki

Nudimo tesnjenja za potrebe naravnih plavalnih bazenov in ribnikov. S tehničnim zanjem s področja tesnjen, uporabo vrhunskih geosintetičnih materialov in lastno strokovno ekipo za vgradnjo in varjenje folij že vrst let izvajamo dela tesnilna dela na manjših in večjih rekreativnih in okrasnih hidrotehničnih objektih.

 
Naravni plavalni bazeni

 

Vse bolj narašča priljubljenost naravnih plavalnih bazenov, kjer se čiščenje vode ne doseže s kemikalijami ali napravami za dezinfekcijo vode, pač pa na naraven način - z biološkimi filtri in rastlinami, ki so zakoreninjene v sistemu. Tesnjenje naravnega bazena izvedemo s polietilensko ali fleksibilno polipropilensko folijo, ki je UV obstojna in ne izlužuje nevarnih snovi. Vse stike vodotesno zavarimo in jih po varjenju tudi testiramo.

 
Ribniki

 

Za namene tesnjenja ribnika se največkrat uporabljajo polietilenske, UV-obstjone folije z obojestransko gladko strukturo, ki jih polagamo direktno na pripravljen izkop ribnika, če je podlaga primerna. Ta mora biti utrjena in ne sme vsebovati grobih zrn, sicer pod folijo položimo zaščitni geotekstil, ki ščiti folijo pred mehanskimi poškodbami. Priprava podlage, pravilna zaščita folij in detajli so pomemben faktor pri kakovostni izvedbi celotnega objekta. Za te namene imamo izdelana vsa potrebna navodila za pripravo in oblikovanje terena. 

© 2017 Sinteza Lining