top of page

Naravni plavalni bazeni in ribniki

Nudimo tesnjenja za potrebe naravnih plavalnih bazenov in ribnikov. S tehničnim zanjem s področja tesnjen, uporabo vrhunskih geosintetičnih materialov in lastno strokovno ekipo za vgradnjo in varjenje folij že vrst let izvajamo dela tesnilna dela na manjših in večjih rekreativnih in okrasnih hidrotehničnih objektih.

Bazna tesnjenja
Naravni plavalni bazeni

 

Vse bolj narašča priljubljenost naravnih plavalnih bazenov, kjer se čiščenje vode ne doseže s kemikalijami ali napravami za dezinfekcijo vode, pač pa na naraven način - z biološkimi filtri in rastlinami, ki so zakoreninjene v sistemu. Tesnjenje naravnega bazena izvedemo s polietilensko ali fleksibilno polipropilensko folijo, ki je UV obstojna in ne izlužuje nevarnih snovi. Vse stike vodotesno zavarimo in jih po varjenju tudi testiramo.

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

RCERO Celje - II. faza / nadvišanje

RCERO Celje - II. faza / nadvišanje

izvedba gradbenih del in tesnjenja II. faze odlagališča RCERO Celje

RCERO Celje - II. faza

RCERO Celje - II. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

Odlagališče Žerjav Mežica

Odlagališče Žerjav Mežica

Odlagališče industrijskih odpadkov

Odlagališče Grosuplje

Odlagališče Grosuplje

Odlagališče Harsco Jesenice

Odlagališče Harsco Jesenice

Odlagališče industrijskih odpadkov

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Unično Hrastnik

Odlagališče Unično Hrastnik

Odlagališče Volče Tolmin

Odlagališče Volče Tolmin

Odlagališče Tenetiše Kranj

Odlagališče Tenetiše Kranj

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - I. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - II. faza

CERO Puconci - II. faza

Prekrivke odlagališč
Ribniki

 

Za namene tesnjenja ribnika se največkrat uporabljajo polietilenske, UV-obstjone folije z obojestransko gladko strukturo, ki jih polagamo direktno na pripravljen izkop ribnika, če je podlaga primerna. Ta mora biti utrjena in ne sme vsebovati grobih zrn, sicer pod folijo položimo zaščitni geotekstil, ki ščiti folijo pred mehanskimi poškodbami. Priprava podlage, pravilna zaščita folij in detajli so pomemben faktor pri kakovostni izvedbi celotnega objekta. Za te namene imamo izdelana vsa potrebna navodila za pripravo in oblikovanje terena. 

Odlagališče Mislinjska Dobrava

Odlagališče Mislinjska Dobrava

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Dogoše Maribor

Odlagališče Dogoše Maribor

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Dravograd

Odlagališče Dravograd

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Mislinjska Dobrava

Odlagališče Mislinjska Dobrava

prekrivanje odlagališča

bottom of page