top of page

Odlagališča odpadkov

Vodino podjetje za izvajanje tesnjenj in prekrivanja odlagališč. S tehničnim zanjem s področja tesnjen, uporabo vrhunskih geosintetičnih materialov in lastno strokovno ekipo za vgradnjo in varjenje folij že vrst let izvajamo dela na najzahtevnejših objektih za odlagalnje odpadkov. 

Bazna tesnjenja
Bazna tesnjenja


Bazno tesnjenje odlagališča preprečuje prehajanje izcednih vod iz odlagališčnega telesa v tla. Najpogosteje vgrajujemo bentonitno polst kot alternativo mineralnemu sloju, na katerega se položi tesnilno plast - HDPE folijo. Na dno odlagališča običajno vgrajujemo gladko folijo, medtem ko je na daljše in strme brežine za preprečevanje zdrsa priporočljivo vgraditi hrapavo. Sledi zaščitni sloj za preprečevanje poškodb folije in nato drenažni geokompozit za učinkovito odvajanje izcednih voda. Z veseljem svetujemo in sodelujemo tudi v fazi projektiranja, kjer vam pomagamo najti učinkovite rešitve.

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

RCERO Celje - II. faza / nadvišanje

RCERO Celje - II. faza / nadvišanje

izvedba gradbenih del in tesnjenja II. faze odlagališča RCERO Celje

RCERO Celje - II. faza

RCERO Celje - II. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

Odlagališče Žerjav Mežica

Odlagališče Žerjav Mežica

Odlagališče industrijskih odpadkov

Odlagališče Grosuplje

Odlagališče Grosuplje

Odlagališče Harsco Jesenice

Odlagališče Harsco Jesenice

Odlagališče industrijskih odpadkov

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Dolga vas

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Unično Hrastnik

Odlagališče Unično Hrastnik

Odlagališče Volče Tolmin

Odlagališče Volče Tolmin

Odlagališče Tenetiše Kranj

Odlagališče Tenetiše Kranj

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

RCERO Celje - I. faza

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - I. faza

izvajanje celotnega baznega tesnjenja odlagališča

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - I. faza

CERO Puconci - II. faza

CERO Puconci - II. faza

Prekrivke odlagališč
Prekrivke odlagališč

 

Namen prekrivanja je preprečevanje pronicanja padavinskih vod v telo odlagališča, preprečevanje uhajanja plinov skozi prekritje odlagališča in nenazadnje fizično ločevanje odpadkov od okolja. Razvili smo časovno in stroškovno učinkovit sistem prekrivanja v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Sistem vključuje drenažni geokompozit kot drenažni odplinjevalni sloj, PEHD folijo ali bentonitno polst kot tesnilni sloj, drenažni geokompozit kot drenažni sloj za odvajanje meteornih vod, nad katerega se nato nasuje končni sloj - rekultivacijska plast z zatravitvijo. Tak sistem omogoča učinkovito zbiranje in odvajanje odlagališčnega plina. Z veseljem svetujemo in sodelujemo tudi v fazi projektiranja, kjer vam pomagamo najti učinkovite rešitve.

Odlagališče Mislinjska Dobrava

Odlagališče Mislinjska Dobrava

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Dogoše Maribor

Odlagališče Dogoše Maribor

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Dravograd

Odlagališče Dravograd

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Lokovica Prevalje

Odlagališče Lokovica Prevalje

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Puconci

Odlagališče Puconci

prekrivanje odlagališča

Odlagališče Mislinjska Dobrava

Odlagališče Mislinjska Dobrava

prekrivanje odlagališča

Začasna prekrivanja
Začasna prekrivanja


Začasno prekrivanje odlagališča preprečuje vstop meteornih voda v telo odlagališča in na ta način zmanjšuje količino izcednih voda na minimum. Na ta način se zmanjšujejo stroški zbiranja in čiščenja izcednih voda. Kot začasno prekrivko odlagališča najpogosteje vgrajujemo geomembrano, ki sestoji iz PEHD kot osnovnega materiala, ojačanega s trojnim slojem LDPE ali TPO materiala. Začasna prekrivanja zmanjšujejo smrad ter prašenje in so zato primerna tudi za prekrivanje onesnaženih zemljin.

odlagališče CEROD Novo Mesto

odlagališče CEROD Novo Mesto

začasno prekrivanje odlagališča

odlagališče CEROD Novo Mesto

odlagališče CEROD Novo Mesto

začasno prekrivanje odlagališča

odlagališče CEROD Novo Mesto

odlagališče CEROD Novo Mesto

začasno prekrivanje odlagališča

odlagališče CEROD Novo Mesto

odlagališče CEROD Novo Mesto

začasno prekrivanje odlagališča

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

začasno prekrivanje industrijskih dopadkov

Odlagališče Žerjav

Odlagališče Žerjav

začasno prekrivanje industrijskih dopadkov

območje stare Cinkarne v Celju

območje stare Cinkarne v Celju

prekrivanje nevarnih gradbenih odpadkov

območje stare Cinkarne v Celju

območje stare Cinkarne v Celju

prekrivanje nevarnih gradbenih odpadkov

območje stare Cinkarne v Celju

območje stare Cinkarne v Celju

prekrivanje nevarnih gradbenih odpadkov

območje stare Cinkarne v Celju

območje stare Cinkarne v Celju

prekrivanje nevarnih gradbenih odpadkov

bottom of page