top of page

Satovja

Satovja so kot protierozijska zaščita primerna za strma pobočja, ki so izpostavljena močni eroziji in za erozijsko zaščito vodnih zajetih in zadrževalnikov.

PEHD Geomembrane

PEHD geomembrane oziroma folije so najbolj široko uporabljene folije za izvajanje različnih tesnjenj, kjer je potrebno zagotoviti vodonepropustnost in plinotesnot. Odlikuje jih odpornost na UV žarke, izcedne vode, večino kemikalij in baz. Odporne so na na prodor korenin, glodalce in mikroorganizme. Izjemno dobro prenašajo ekstremne zunanje vplive (temperature do -40 stopinj) v okolje pa ne izlužujejo nevarnih snovi.

Najpogosteje se uporabljajo pri tesnjenju in prekrivanju odgalališč, vodnih zajetjih, lag

Satovja
Obojsetransko hrapava geomembrana

Obojsetransko hrapava geomembrana

PEHD geomembrana folija2

PEHD geomembrana folija2

PEHD geomembrana folija

PEHD geomembrana folija

microspike PEHD geomembrana folija

microspike PEHD geomembrana folija

Satovja

Satovja ali geocelice imajo tridimenzionalno strukturo v obliki satja, ki ga tvorijo med seboj povezani polietilenski trakovi. Najpogosteje se uporabljajo pri zaščiti pobočij in zadrževanju zemljine, še posebej, kadar imamo opravka s strmimi, suhimi in robustnimi pobočji, kjer lahko nasutje in stabilizacijo zemljine dosežemo le z uporabo geocelic. Ko so geocelice napolnjene z zemljino, lahko nasadimo vegetacijo.

Geocelice so primerne tudi za vgradnjo na nepropustne brežine vodnih zadrževalnikov in kanalov, kjer opravljajo zaščito geomembrane pred mehanskimi poškodbami in UV žarki ter omogočajo zatravitev brežin in lepšo umestitev v okolje.

Kadar imamo opravka z mehkimi ali močvirnatimi tlemi, se geocelice lahko uporabljajo tudi kot nosilna konstrukcija za prometnice (ali samo za bankine), kadar se položijo horizontalno na tla in zasujejo z zemljino.

Satovje TenWeb

Satovje TenWeb

bottom of page