Vodna zajetja in akumulacije vode

Vrsto let izvajamo zahtevna tesnjenja na hidrotehničnih objektih kot so vodni zadrževalniki, zajetja in vodne akumulacije za namakanje in zasneževalne sisteme. Z bogatim znanjem s področja uporabe in vgradnje materilov za tesnjenje, dodelanimi detajli in lastno ekipo za vgradnjo materialov našim naročnikom zagotavljamo trajne rešitve s področja tesnjenja teh zahtevnih objektov.

 
Vodna zajetja in akumulacije vode

 

 

Za namene tesnjenja vodnih akumulacij se največkrat uporabljajo polietilenske folije z obojestransko gladko strukturo, ki jih polagamo direktno na pripravljen izkop vodnega zadrževalnika, če je podlaga primerna. Ta mora biti utrjena in ne sme vsebovati grobih zrn, sicer pod folijo položimo zaščitni geotekstil, ki ščiti folijo pred mehanskimi poškodbami. Priprava podlage, pravilna zaščita folij in detajli so pomemben faktor pri kakovostni izvedbi celotnega objekta. Za te namene imamo izdelana vsa potrebna navodila za pripravo in oblikovanje terena. Dodelane imamo rešitve za vse detajle cevnih prebojev, detajle za mehanska sidranja, morebitno montažo strojnih elementov in podobno.

© 2017 Sinteza Lining